Jak k nám

Jak se stát členem KPDM ZK? Jsou 3 možnosti:

1. Vybere Vás samo vedení Vaší školy

Většina členů se do KPDM dostane tak, že na začátku každého roku oslovíme školy a mládežnické organizace ve Zlínském kraji, ty se domluví se svými žáky a pošlou k nám své zástupce na naše první Velké zasedání KPDM, které zpravidla probíhá na konci září každého roku. Od tohoto zasedání pak komunikujeme s členy samostatně.

2. Vybere Vás samo vedení Vaší školy na Vaši žádost

Pokud Vaše škola žádného zástupce nemá a máte zájem o to se jim stát, oslovte vedení Vaší školy ať kontaktuje našeho předsedu (e-mail: predseda.kpdm.zlk@gmail.com) s žádostí o zapojení do aktivit našeho parlamentu. Předseda se s vedením Vaší školy na Vašem členství domluví – jedná se o jednání v rámci pár dnů.  Je jedno jestli je škola státní, soukromá, základní, střední, odborná, všeobecná či gymnázium – ze všech těchto škol máme mezi námi členy. Jednou podmínkou je však, že se škola musí nacházet na území Zlínského kraje a nejedná se o školu vysokou. Vítáme mezi nás i členy z dětských domovů nebo domovů dětí a mládeže – pro ty platí stejné podmínky, akorát místo školy je subjektem žáka/studenta dětský domov či domov dětí a mládeže.

3. Kontakujete předsedu nezávisle na škole

Pokud Vaše škola nechce být součástí KPDM, či nechcete reprezentovat Vaši školu, máte možnosti zaslat na e-mail předsedy: (email: predseda.kpdm.zlk@gmail.com) motivační dopis, ve kterém se krátce představíte a shrnete, proč se chcete k nám připojit. Pokud Vaši žádost schválíme, stanete se členem KPDM jako nezávislá osoba bez vysílajícího subjektu. Vaše škola se nemusí (ale může) nacházet na území Zlínského kraje, avšak musíte mít Vy jako osoba trvalé bydliště na území Zlínského kraje. 


Odpovědi na nejčastější dotazy:

Členem KPDM se můžete stát kdykoliv během kalendářního roku, ne jen na začátku školního roku.

Pro splnění bodu 1 nebo 2 student musí navštěvovat školu ve Zlínském kraji, ale nemusí mít v kraji trvalé bydliště.

Pro splnění bodu 3 nemusí student navštěvovat školu ve Zlínském kraji, ale musí mít v kraji trvalé bydliště.

Motivačního dopisu není třeba se obávat – slouží jen pro kontrolu toho, že člověk má opravdu zájem se na našich aktivitách podílet. Dodržení formální struktury motivačního dopisu je vítané plus, avšak ne nezbytnou podmínkou. Stačí nám napsat jen něco o tobě, tvém studiu a motivaci k připojení.

Doporučený věk je 13 – 20 let – zpravidla jsou členy KPDM žáci a studenti v rozmezí 8. třídy ZŠ až 4. ročníku SŠ (věkový průměr ve šk. roce 22/23 je 17.2 let).

Studenti VŠ nejsou členy pléna KPDM ZK.


V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte ozvat našemu současnému předsedovi, který rád odpoví na jakékoliv další dotazy na e-mail: predseda.kpdm.zlk@gmail.com

Studujete na území Zlínského kraje základní nebo střední školu nebo jen ze Zlínského kraje pocházíte a máte zájem se zapojovat do plánování a realizace aktivit od mladých pro mladé? Neváhejte se k nám připojit!