Dokumenty

Statut KPDM ZK
Jednací řád KPDM ZK
Volební řád KPDM ZK
Poslední aktualizace všech dokumentů proběhla 22. března 2021.