II. Velké zasedání školního roku 2020/21

Dne 18. března 2021 proběhlo na našem Discordu druhé velké zasedání tohoto školního roku.

Přivítali jsme další nové členy a představili jim náš parlament.

Dále jsme si odsouhlasili změny ve Statutu, které se týkaly nejen úprav bodů, ale také jazykové a grafické korektury.

Poté předsedové výborů odprezentovali svou dosavadní práci od poslední schůze.

I. Velké zasedání školního roku 2020/21

Dne 8. prosince 2020 proběhlo na našem Discordu první Velké zasedání tohoto školního roku.

Přivítali jsme nové členy a představili jim náš parlament. Poté proběhly volby do Vedení KPDM s následujícími výsledky:

Předseda
Tomáš Hudeček
1. Místopředseda
David Sluka
2. Místopředseda
Marek Bartošík
Předsednictvo
Michaela Duřilová, Karolína Gogelová, Žaneta Krakovská
Tajemník
Dominik Machalík

Dále jsme se rozdělili do výborů. Pro tento rok byly otevřeny 2 výbory: volnočasový a multimediální. Výbory si mezi sebou zvolili následující předsedy:

Volnočasový: David Sluka
Multimediální: Dominik Machalík

Dále jsme probrali prvotní nápady pro naše fungování. Slova se ujala i naše paní koordinátorka Marie Gajzlerová a popřála nám hodně štěstí v následujícím funkčním období.

„EKO výzva“

Snažili jsme se motivovat ostatní studenty ke sbírání odpadků v naší přírodě. Je to jeden z problémů znečištění přírody, se kterým se lidstvo globálně potýká. Ani Česká republika není výjimkou. 

Každý si může všimnout, že při návštěvě lesů, luk a vodních toků se všude nachází spousta odpadků, které tam naši občané zanechali. Nicméně každý může přiložit ruku k dílu a snažit se našemu životnímu prostředí pomoct a čas od času se sebrat a jít přírodu uklidit. To byl také cíl naší výzvy, na které se podílelo nemálo účastníků.

Každý si může všimnout, že při návštěvě lesů, luk a vodních toků se všude nachází spousta odpadků, které tam naši občané zanechali. Nicméně každý může přiložit ruku k dílu a snažit se našemu životnímu prostředí pomoct a čas od času se sebrat a jít přírodu uklidit. To byl také cíl naší výzvy, na které se podílelo nemálo účastníků.

„Karanténa vs korona“

Vytvořili jsme spoty, které jsme sdíleli na sociálních sítích, kde jsme se snažili zobrazit rozdíly, jak trávit svůj volný čas v době koronavirové karanténu ve srovnání s dobou, která jí předcházela. Na každém ze šesti příspěvků se podíleli členové organizačního výboru a snažili se sdílet své vlastní zkušenosti a dojmy.

Věnovali jsme se tématům vztahů, cvičení a sportu, cestování, kamarádů, koníčky a akcím.

sss

NPDM XXII. Zasedání

Naši delegáti se účastnili podzimního zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže, kde se spolu se delegáty z ostatních krajů účastnili přednášek a diskuzí na různá témata, které jsou v současné době hodně probíraná. Z jednání později vyšlo usnesení všech přítomných delegátů

Následně byli zvoleni jako zástupci do NPDM 2 členové KPDM ZK – Eliška Vránková a Jan Němeček

Diskuze na téma 15 let v Evropské unii

Dne 17.září 2019 se členové KPDM ZK zúčastnili diskuze na téma 15 let v Evropské unii.
Debata byla velmi zajímává a účastnilo se jí spousta politicky aktivně působících a významných  osobností, mimo jiné i náš ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček


Děkujeme za možnost se zúčastnit, za pozvání a těšíme se na další příležitosti!

Taneční soutěž

Dne 14.května 2019 pořádal Zlínský parlament dětí a mládeže Taneční soutěž, která se nesla v tématu slavných hvězd. V soutěži byli 3 kategorie a hodně účastníků, jak ze základních škol, tak ze středních. 

Věříme, že si účastníci soutěžící akci užili, tak jak my a věříme, že se nám podaří zrealizovat další ročníky!

Zlínská argubitka II. ročník

V pátek 5. dubna 2019 chystáme společně s Českou debatní společností a Gymnáziem a Jazykovou školou Zlín již druhý ročník debatní soutěže Zlínská argubitka.

Jak již název napovídá, tato debatní soutěž proběhne ve formátu Verbbattle. Každá škola má možnost vyslat maximálně čtyři dvoučlenné týmy. Podrobnější informace naleznete v propozicích.

Na místě budou k dispozici pizzy od Ogarova Pizza, pitný režim a drobné občerstvení s možností využít služeb školního bufetu. 

Těšit se můžete na tyto teze:

1. Vývoj umělé inteligence by měl být silněji kontrolován.
2. Facebook by měl důsledně potírat nenávist.
3. Zemědělství musí brát větší ohled na ochranu přírody.

Vyplněný přihlašovací formulář zašlete na adresu registrace@c-d-s.cz a to nejpozději do středy 3. 4. 2019. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na tutéž emailovou adresu.

Pro aktuální informace sledujte událost na Facebooku a KPDM ZK.

Těšíme se na Vás!    

Přednáška o mediální manipulaci

V pátek 30.11.2018 jsme v prostorách 21. budovy ve Zlíně uspořádali ve spolupráci s Českou debatní společností, z. s. interaktivní přednášku pro žáky středních i základních škol ze Zlínského kraje o Mediální manipulaci.V rámci přednášky jsme společně s lektorem Vlastimilem Waicem, který je členem České debatní společnosti a v současné době pracuje jako Public Relations Advisor pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, prozkoumali mediální manipulaci v zrcadle nedávných historických událostí a podívali jsme se společně na argumentaci, která se objevovala v mediích na obou zájmových stranách, které do daného případu vstupovaly. Všichni zúčastnění měli v průběhu přednášky možnost zjistit jak je jednoduché ovlivnit názory cílové skupiny, jelikož před každým případem hlasovali na základě všeobecných informací a pak poté co jsme si jednotlivé případy společně prošli a objasnili. Na výsledcích hlasování bylo jasně vidět jak jednoduché je veřejnost manipulovat.

Seznámili jsme se tak se základními, ale i pokročilými manipulativními technikami, ale co je mnohem důležitější, naučili jsme se zprávy analyzovat, aktivně s nimi pracovat a manipulaci samotnou odhalovat a to jak se jí bránit.

Přednášky se zúčastnilo přes sto žáků z 9 škol ze Zlínského kraje. V nejbližší době plánujeme další přednášky s odborníky na témata, které se nás mladých dotýkají, zajímají nás a chtěli bychom je řešit, jelikož ve školní výuce k tomu nemáme dostatek prostoru a myslíme si, že je potřeba se vzdělávat i mimo školu. V případě zájmu, nám můžete zaslat Váš podnět na adresu predseda.kpdm.zlk@gmail.com.

Debatní soutěž Zlínská argubitka I. ročník

Dne 10. října se v budově Gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín uskutečnila historicky první debatní soutěž ve Zlíně – Zlínská Argubitka.

Dne 10. října se v budově Gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín uskutečnila historicky první debatní soutěž ve Zlíně – Zlínská Argubitka. Tato debatní soutěž měla formát Verbattlu a účast byla velice hojná – účastnilo se okolo třiceti dvojic z deseti různých škol a tří různých krajů. Debatu posuzovali rozhodčí z České debatní společnosti. O organizaci se skvěle postarali členové školního debatního klubu GJŠ Zlín, za což jim patří můj obdiv.Finančně byla tato soutěž podpořena Scholarem (fond Gymnázia a jazykové školy Zlín), Českou debatní společností a také Krajským parlamentem dětí a mládeže Zlínského kraje, který v době vyřizování zastupoval předseda Roman Liška. Gratulujeme vítězům a děkujeme všem zúčastněným i organizátorům.